Népek napja


2010. október 9. szombat

 

Kép: Túri Virág RékaEzút­tal a varázs­la­tos India kul­tú­rá­já­nak egy szí­nes sze­le­tét mutat­juk be. Kiál­lí­tás, úti beszá­moló mel­lett, beavat­juk Önöket az indiai tánc, moz­gás, zene kul­tú­rá­jába. Meg­is­mer­ked­het­nek a hen­na­fes­tés művé­sze­té­vel, vala­mint az elmé­lyülni vágyók a jóga segít­sé­gé­vel töltőd­het­nek fel, kap­cso­lód­hat­nak ki. Mind­ezt meg­fű­sze­rez­zük egy gaszt­ro­nó­miai élménnyel is.

 

Óránként kipróbálhatod a táncot:

10.30–15.00 Túri Virág Réka odisszi tánc­ta­ní­tása

 

Részletes program:

http://kulturkozpont.hu/csk/?p=554

 

Helyszín: Csillaghegyi Közösségi Ház, Bp. III.ker Mátyás király út 11-15.

 

A belé­pés díjtalan!

 

HÍREinK

hírek
 

tovább >       
Pedagógia